Pacjenci zgłaszający się na konsultację diabetologiczną lub internistyczną po raz pierwszy, powinni posiadać:

  • aktualne wyniki badań laboratoryjnych takich jak: morfologia, lipidogram, kreatynina, badanie ogólne moczu, glukoza, mocznik, jonogram, transaminazy, hemoglobina glikowana, TSH
  • indywidualną dotychczasową dokumentację medyczną (np. karty informacyjne z leczenia szpitalnego, wcześniejsze wyniki badań laboratoryjnych o ile są dostępne)
  • wykaz przyjmowanych leków

Osoby chorujące na cukrzycę powinny posiadać dzienniczek samokontroli lub glukometr z aktualnymi wynikami pomiarów.

Pacjenci chcący uzyskać zaświadczenie dla celów Medycyny Pracy powinni posiadać:

  • aktualny wynik HBA1C (akceptowane wyniki do miesiąca wstecz), badania ogólnego moczu, kreatyniny
  • aktualny wynik badania okulistycznego
  • wyniki pomiarów glikemii w samokontroli

Diabetolog, Internista Rabka-Zdrój